ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  เรื่อง การจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC)  
เรื่อง การจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC)
ผู้เข้าชม : 623
หมวดหมู่ กองมาตรฐานงบประมาณ 2
เลขที่หนังสือ นร 0731.2/ว 130
ลงวันที่ 4 กันยายน 2561

ไฟล์แนบ

ที่ นร 0731.2/ว 130 ลว 4 กันยายน 2561.pdf

วันที่ลงประกาศ : 18 ก.ย. 2561   |   14:43   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 163 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 415.98 KB

คู่มือการกรอกแบบรายงานการจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ 2561 (แก้ไข 11 ก.ย. 61).pdf

วันที่ลงประกาศ : 18 ก.ย. 2561   |   14:43   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 228 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 106.78 KB

แบบรายงาน OUC (แก้ไข 11 ก.ย. 61).xlsx

วันที่ลงประกาศ : 18 ก.ย. 2561   |   14:43   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 311 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 105.51 KB

เบอร์ติดต่อกองมาตรฐานงบประมาณ ๒.pdf

วันที่ลงประกาศ : 18 ก.ย. 2561   |   14:43   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 92.13 KB
วันที่ประกาศ : 04 ก.ย. 2561 | 09:00 น.
0 Shares