ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้เข้าชม : 1118
หมวดหมู่ กองกฎหมายและระเบียบ
เลขที่หนังสือ นร 0702/ว 134
ลงวันที่ 11 กันยายน 2561
รายละเอียด

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  1.   เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ BB EvMIS
  2.   คู่มือการจัดทำระบบ BB-EvMIS 

ไฟล์แนบ

นร ๐๗๐๒/ว ๑๓๔ เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒.pdf

วันที่ลงประกาศ : 11 ก.ย. 2561   |   16:20   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 676 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 0 bytes
วันที่ประกาศ : 11 ก.ย. 2561 | 16:00 น.
0 Shares