อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  หนังสือเวียน   >   เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายบุคลากรและการโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายบุคลากรและการโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้เข้าชม : 800
หมวดหมู่ กองพัฒนาระบบงบประมาณและการจัดการ
เลขที่หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0718/ว 162
ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565

ไฟล์แนบ

ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๘/ว ๑๖๒ ลว. ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายบุคลากรและการโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕.pdf

วันที่ลงประกาศ : 10 ส.ค. 2565   |   16:19   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 812 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 1.66 MB
วันที่ประกาศ : 05 ส.ค. 2565 | 00:01 น.
0 Shares