อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  หนังสือเวียน   >  เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สภาผู้แทนราษำร และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา  
เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สภาผู้แทนราษำร และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา
ผู้เข้าชม : 801
หมวดหมู่ กองนโยบายงบประมาณ
เลขที่หนังสือ ที่ นร 0716/ ว3
ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2565

ไฟล์แนบ

ที่ นร 0716/ว3 ลว 27 ตุลาคม 2565 เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สภาผู้แทนราษำร และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วุฒิสภา

วันที่ลงประกาศ : 31 ต.ค. 2565   |   16:46   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 367 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 661.41 KB

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 สภาผู้แทนราษฎร

วันที่ลงประกาศ : 31 ต.ค. 2565   |   16:46   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 2576 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 3.65 MB

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา

วันที่ลงประกาศ : 31 ต.ค. 2565   |   16:46   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 442 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 5.89 MB

ที่ นร 0503/27046 ลว 20 ตุลาคม 2565 เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สภาผู้แทนราษำร และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วุฒิสภา

วันที่ลงประกาศ : 31 ต.ค. 2565   |   16:46   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 240 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 1.50 MB

แบบฟอร์มสำหรับหน่วยรับงบประมาณ ปี 66 สภาผู้แทนราษฎร

วันที่ลงประกาศ : 31 ต.ค. 2565   |   16:46   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 228 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 13.31 KB

แบบฟอร์มสำหรับหน่วยรับงบประมาณ ปี 66 วุฒิสภา

วันที่ลงประกาศ : 31 ต.ค. 2565   |   16:46   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 221 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 13.33 KB
วันที่ประกาศ : 27 ต.ค. 2565 | 00:00 น.
0 Shares