อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  หนังสือเวียน   >  เรื่อง แนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณและผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ  
เรื่อง แนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณและผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
ผู้เข้าชม : 1722
หมวดหมู่ กองประเมินผล 1
เลขที่หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0717.1/ว 25
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2565

ไฟล์แนบ

แนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณฯ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 15 ธ.ค. 2565   |   14:22   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 973 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 587.19 KB
วันที่ประกาศ : 09 ธ.ค. 2565 | 14:30 น.
0 Shares