อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  หนังสือเวียน   >  ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว๘๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร  
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว๘๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร
ผู้เข้าชม : 1326
หมวดหมู่ กองกฎหมายและระเบียบ
เลขที่หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว83
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566

ไฟล์แนบ

ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว๘๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ลงประกาศ : 30 มี.ค. 2566   |   16:50   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 676 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 974.00 KB
วันที่ประกาศ : 30 มี.ค. 2566 | 00:00 น.
0 Shares