ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  หนังสือเวียน   >  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการในบัญชีนวัตกรรมไทยตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการในบัญชีนวัตกรรมไทยตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้เข้าชม : 1216
หมวดหมู่ กองมาตรฐานงบประมาณ 2
เลขที่หนังสือ นร 0731.2/ว 87
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

ไฟล์แนบ

ที่ นร 0731.2/ว 87 ลว 8 พฤษภาคม 2561.pdf

วันที่ลงประกาศ : 10 พ.ค. 2561   |   09:45   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 390 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 375.97 KB
วันที่ประกาศ : 08 พ.ค. 2561 | 08:00 น.
0 Shares