ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  หนังสือเวียน   >  เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....  
เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
ผู้เข้าชม : 1282
หมวดหมู่ กองประเมินผล 1
เลขที่หนังสือ นร 0729.1/ว 98
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561

ไฟล์แนบ

นร 0729.1-ว98.pdf

วันที่ลงประกาศ : 12 มิ.ย. 2561   |   09:55   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 494 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 3.26 MB
วันที่ประกาศ : 12 มิ.ย. 2561 | 00:00 น.
0 Shares