ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  หนังสือเวียน   >  เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย  
เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย
ผู้เข้าชม : 1135
หมวดหมู่ กองมาตรฐานงบประมาณ 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2561 จำนวน 1 ฉบับ
เลขที่หนังสือ นร 0731.2/ว 94
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ไฟล์แนบ

ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2561.pdf

วันที่ลงประกาศ : 13 มิ.ย. 2561   |   16:07   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 543 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 644.77 KB
วันที่ประกาศ : 31 พ.ค. 2561 | 00:00 น.
0 Shares