อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  หนังสือเวียน   >  เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  
เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้เข้าชม : 2834
หมวดหมู่ กองกฎหมายและระเบียบ
เลขที่หนังสือ นร 0702/ว 105
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ไฟล์แนบ

ว105.pdf

วันที่ลงประกาศ : 15 มิ.ย. 2561   |   11:39   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 1605 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 0 bytes
วันที่ประกาศ : 15 มิ.ย. 2561 | 00:00 น.
0 Shares