อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สำนักงบประมาณ)


นายตรัยรัตน์ เรืองฤทธิ์

ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สำนักงบประมาณ)
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
e-mail : thairat@bb.go.th