อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  กฎหมายและระเบียบ   >  การบริหารงบประมาณ  >  การบริหารงบประมาณ > งบกลาง > ระเบียบ/หลักเกณฑ์   >  ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๒๕ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน  
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๒๕ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน
ผู้เข้าชม : 2580

update file : แบบฟอร์ม ๔ กันยายน ๒๕๖๒

ไฟล์แนบ

ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๒๕ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน

วันที่ลงประกาศ : 30 ส.ค. 2562   |   17:31   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 1013 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 427.54 KB

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน.pdf

วันที่ลงประกาศ : 30 ส.ค. 2562   |   17:31   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 783 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 1.10 MB

วิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน.pdf

วันที่ลงประกาศ : 30 ส.ค. 2562   |   17:31   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 597 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 1.80 MB

ขั้นตอนการจัดทำแผนงบประมาณ62ไปพลางก่อน.pdf

วันที่ลงประกาศ : 04 ก.ย. 2562   |   10:27   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 495 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 760.51 KB

form_กระทรวง.xlsm

วันที่ลงประกาศ : 04 ก.ย. 2562   |   10:27   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 257 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 25.47 KB

form_สงป301.xlsm

วันที่ลงประกาศ : 04 ก.ย. 2562   |   10:27   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 187 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 54.29 KB

form_สงป302.xlsm

วันที่ลงประกาศ : 04 ก.ย. 2562   |   10:27   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 168 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 47.65 KB

form_สงป302-123.xlsm

วันที่ลงประกาศ : 04 ก.ย. 2562   |   10:27   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 178 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 112.36 KB
วันที่ประกาศ : 04 ก.ย. 2562 | 10:20 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 04 ก.ย. 2562 | 10:33 น.
0 Shares