ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  กฎหมายและระเบียบ   >  การบริหารงบประมาณ  >  การบริหารงบประมาณ > งบกลาง > รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น   >  ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๓๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒  
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๓๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้เข้าชม : 6035

ไฟล์แนบ

ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๓๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ลงประกาศ : 30 ก.ย. 2562   |   09:04   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 4211 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 305.94 KB

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒.pdf

วันที่ลงประกาศ : 30 ก.ย. 2562   |   09:04   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 3351 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 1.52 MB
วันที่ประกาศ : 25 ก.ย. 2562 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 17 ส.ค. 2566 | 13:15 น.
0 Shares