อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  เอกสารงบประมาณ  >  เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์   >  ฉบับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (พ.ร.บ.)   
ฉบับที่ 2 ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้เข้าชม : 1795

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๒
ประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


  • ประมาณการรายรับ
  • ประมาณการรายรับจำแนกตามงบรายได้
  • ประมาณการรายได้จำแนกตามหน่วยงาน
  • คำชี้แจงประมาณการรายได้
  • สถิติการจัดเก็บรายได้
วันที่ประกาศ : 28 ก.พ. 2563 | 20:08 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 13 มี.ค. 2563 | 18:26 น.
0 Shares