อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  มาตรการรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   >  มาตรการสำนักงบประมาณ   >  ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง ขยายระยะเวลาการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงานตามแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง ขยายระยะเวลาการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงานตามแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ผู้เข้าชม : 1082

ไฟล์แนบ

ขยายระยะเวลาการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ฯ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 08 เม.ย. 2563   |   16:02   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 513 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 63.60 KB
วันที่ประกาศ : 08 เม.ย. 2563 | 16:00 น.
0 Shares