อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  มาตรการรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   >  มาตรการสำนักงบประมาณ   >  ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๗๐ เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๗๐ เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ผู้เข้าชม : 1349

ไฟล์แนบ

การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19.pdf

วันที่ลงประกาศ : 20 เม.ย. 2563   |   13:49   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 856 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 49.19 KB
วันที่ประกาศ : 20 เม.ย. 2563 | 13:47 น.
0 Shares