อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  กฎหมายและระเบียบ   >  การบริหารงบประมาณ  >  การบริหารงบประมาณ > งบกลาง > ระเบียบ/หลักเกณฑ์   >  ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๗๗ ลว. ๒๔ พ.ค. ๕๐ การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว   
ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๗๗ ลว. ๒๔ พ.ค. ๕๐ การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
ผู้เข้าชม : 2097
วันที่ประกาศ : 22 ก.ย. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 27 ต.ค. 2560 | 15:28 น.
0 Shares