อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  กฎหมายและระเบียบ   >  การบริหารงบประมาณ  >  การบริหารงบประมาณ (ระเบียบ/หลักเกณฑ์)   >  ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้เข้าชม : 4103
วันที่ประกาศ : 15 พ.ย. 2559 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 05 ก.ค. 2561 | 11:36 น.
0 Shares