อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  กฎหมายและระเบียบ   >  การบริหารงบประมาณ  >  การบริหารงบประมาณ (ระเบียบ/หลักเกณฑ์)   >  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘  
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
ผู้เข้าชม : 14299

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๘

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๗

 

วันที่ประกาศ : 22 ก.ย. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 17 ส.ค. 2566 | 13:09 น.
0 Shares