อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  กฎหมายและระเบียบ   >  การบริหารงบประมาณ  >  การบริหารงบประมาณ > งบกลาง > ระเบียบ/หลักเกณฑ์   >  ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๑ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓   
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๑ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้เข้าชม : 1778

ไฟล์แนบ

ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๑ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563.pdf

วันที่ลงประกาศ : 09 พ.ย. 2563   |   12:25   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 1053 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 1.40 MB
วันที่ประกาศ : 09 พ.ย. 2563 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 05 เม.ย. 2565 | 11:04 น.
0 Shares