ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณ  >  หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง   >  เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๘  
เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๘
ผู้เข้าชม : 5071

สมัครเข้ารับการศึกษาอบรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564

สอบถามรายละเอียดได้ที่  โทร.02-265-1756 , 02-265-2201 , 02-265-1753 , 02-265-1833 , 02-265-1752

ไฟล์แนบ

นร. 0734-6161 เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย.pdf

วันที่ลงประกาศ : 03 ก.พ. 2564   |   14:17   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 485 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 419.31 KB

นร. 0734-6162 กราบเรียน อัยการสูงสุด.pdf

วันที่ลงประกาศ : 03 ก.พ. 2564   |   14:17   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 231 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 403.40 KB

นร. 0734/ ว 46 เรียน หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 03 ก.พ. 2564   |   14:17   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 807 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 417.82 KB

นร. 0734/ว 47 เรียน นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย.pdf

วันที่ลงประกาศ : 03 ก.พ. 2564   |   14:17   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 201 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 418.35 KB

นร. 0734/ ว 48 เรียน นายกสมาคม นายกสภา กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์.pdf

วันที่ลงประกาศ : 03 ก.พ. 2564   |   14:17   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 207 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 422.92 KB

คำแนะนำการสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 8.pdf

วันที่ลงประกาศ : 03 ก.พ. 2564   |   14:17   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 897 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 173.41 KB

ใบสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรฯ (ภาคเอกชน).pdf

วันที่ลงประกาศ : 03 ก.พ. 2564   |   14:17   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 439 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 2.07 MB

ใบสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรฯ (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ).pdf

วันที่ลงประกาศ : 03 ก.พ. 2564   |   14:17   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 879 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 1.88 MB

รายละเอียดโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 8.pdf

วันที่ลงประกาศ : 03 ก.พ. 2564   |   14:17   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 1511 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 3.46 MB
วันที่ประกาศ : 03 ก.พ. 2564 | 09:56 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 24 มี.ค. 2564 | 09:41 น.
0 Shares