อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  กฎหมายและระเบียบ   >  การบริหารงบประมาณ  >  การบริหารงบประมาณ > งบกลาง > ระเบียบ/หลักเกณฑ์   >  ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๖๔ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการนำเงินงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณ ไปจ่ายชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พับไป  
ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๖๔ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการนำเงินงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณ ไปจ่ายชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พับไป
ผู้เข้าชม : 1372

ไฟล์แนบ

ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๖๔ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการนำเงินงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณ ไปจ่ายชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พับไป

วันที่ลงประกาศ : 08 มี.ค. 2564   |   11:54   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 710 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 129.53 KB
วันที่ประกาศ : 08 มี.ค. 2564 | 00:00 น.
0 Shares