อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  กฎหมายและระเบียบ   >  การบริหารงบประมาณ  >  การบริหารงบประมาณ > งบกลาง > ระเบียบ/หลักเกณฑ์   >  ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๓๔ เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๓๔ เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้เข้าชม : 2758

ไฟล์แนบ

ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว๑๓๔.pdf

วันที่ลงประกาศ : 09 ก.ย. 2564   |   12:07   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 2188 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 63.16 KB
วันที่ประกาศ : 09 ก.ย. 2564 | 12:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 05 เม.ย. 2565 | 11:13 น.
0 Shares