อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  กฎหมายและระเบียบ   >  การบริหารงบประมาณ  >  การบริหารงบประมาณ > งบกลาง > ระเบียบ/หลักเกณฑ์   >  ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๓ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔   
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๓ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้เข้าชม : 1718

ไฟล์แนบ

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ .pdf

วันที่ลงประกาศ : 19 ต.ค. 2564   |   13:18   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 1170 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 1.37 MB
วันที่ประกาศ : 19 ต.ค. 2564 | 13:20 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 05 เม.ย. 2565 | 11:24 น.
0 Shares