อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  กฎหมายและระเบียบ   >  การบริหารงบประมาณ  >  การบริหารงบประมาณ > งบกลาง > ระเบียบ/หลักเกณฑ์   >  ด่วนที่สุด นร ๐๗๐๒/ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการระหว่างหน่วยรับงบประมาณ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ด่วนที่สุด นร ๐๗๐๒/ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการระหว่างหน่วยรับงบประมาณ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้เข้าชม : 1324

ไฟล์แนบ

เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการระหว่างหน่วยรับงบประมาณ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕.pdf

วันที่ลงประกาศ : 18 มี.ค. 2565   |   15:43   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 703 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 2.66 MB
วันที่ประกาศ : 18 มี.ค. 2565 | 15:59 น.
0 Shares