ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  สำนักงบประมาณ   >  โฆษกสำนักงบประมาณ   >  ข่าวสารจากโฆษกสำนักงบประมาณ   >  คำชี้แจง : เรื่อง ค่าใช้จ่ายสวัสดิการข้าราชการ ปีละ ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับสวัสดิการประชาชนปีละ ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท  
คำชี้แจง : เรื่อง ค่าใช้จ่ายสวัสดิการข้าราชการ ปีละ ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับสวัสดิการประชาชนปีละ ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท
ผู้เข้าชม : 210
วันที่ประกาศ : 02 ธ.ค. 2565 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 02 ธ.ค. 2565 | 22:29 น.
0 Shares