อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  กฎหมายและระเบียบ   >  การบริหารงบประมาณ  >  การบริหารงบประมาณ (ระเบียบ/หลักเกณฑ์)   >  ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๘๓ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๘๓ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้เข้าชม : 2745
วันที่ประกาศ : 26 พ.ค. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 05 ก.ค. 2561 | 11:41 น.
0 Shares