อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  กฎหมายและระเบียบ   >  การบริหารงบประมาณ  >  การบริหารงบประมาณ > งบกลาง > รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น   >  ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๘๒ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐  
ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๘๒ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้เข้าชม : 2754
วันที่ประกาศ : 16 พ.ค. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 17 ส.ค. 2566 | 13:16 น.
0 Shares