อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณ  >  หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง   >  นร ๐๗๓๔ว ๗๑ เรื่อง ขออนุมัติให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ ๔ เดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ  
นร ๐๗๓๔ว ๗๑ เรื่อง ขออนุมัติให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ ๔ เดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ
ผู้เข้าชม : 1109
วันที่ประกาศ : 25 เม.ย. 2560 | 00:00 น.
0 Shares