อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  เอกสารงบประมาณ  >  เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์   >  ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)   
ฉบับที่ ๒ ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้เข้าชม : 1999
  • ประมาณการรายรับ
  • ประมาณการรายรับจำแนกตามงบรายได้
  • ประมาณการรายได้จำแนกตามหน่วยงาน
  • คำชี้แจงงบประมาณรายได้
  • สถิติการจัดเก็บรายได้
วันที่ประกาศ : 15 พ.ย. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 22 เม.ย. 2561 | 10:04 น.
0 Shares