ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  ภาพกิจกรรม   >  เตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาค และแผนการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ  
เตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาค และแผนการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
เริ่ม
04ธ.ค. 60
00:00
สิ้นสุด
04ธ.ค. 60
00:00
ผู้เข้าชม : 385
วันที่ประกาศ : 04 ธ.ค. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 08 ธ.ค. 2560 | 16:41 น.
0 Shares