ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง   >  ขอเชิญเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๕ (ปิดรับสมัครวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๐)  
ขอเชิญเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๕ (ปิดรับสมัครวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๐)
ผู้เข้าชม : 682

ไฟล์แนบ

รายละเอียดโครงการ นงส. รุ่นที่ ๕.PDF

วันที่ลงประกาศ : 18 ธ.ค. 2560   |   10:57   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 461 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 239.70 KB

ใบสมัคร นงส. รุ่นที่ ๕.PDF

วันที่ลงประกาศ : 18 ธ.ค. 2560   |   10:57   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 113 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 231.04 KB

ใบสมัคร นงส. รุ่นที่ ๕.DOC

วันที่ลงประกาศ : 18 ธ.ค. 2560   |   10:57   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 135 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 263.00 KB

ที่ นร ๐๗๓๔-ว.๑๕ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น.PDF

วันที่ลงประกาศ : 18 ธ.ค. 2560   |   10:57   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 295.72 KB

ที่ นร ๐๗๓๔-ว.๑๖ กระทรวงมหาดไทย.PDF

วันที่ลงประกาศ : 18 ธ.ค. 2560   |   10:57   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 313.19 KB

ที่ นร ๐๗๓๔-ว.๑๗ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น.PDF

วันที่ลงประกาศ : 18 ธ.ค. 2560   |   10:57   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 304.20 KB

ที่ นร ๐๗๓๔-ว.๑๘ หน่วยงานศาล.PDF

วันที่ลงประกาศ : 18 ธ.ค. 2560   |   10:57   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 51.27 KB

ที่ นร ๐๗๓๔-ว.๑๙ หน่วยงานเอกชน.PDF

วันที่ลงประกาศ : 18 ธ.ค. 2560   |   10:57   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 303.92 KB
วันที่ประกาศ : 06 ธ.ค. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 18 ธ.ค. 2560 | 10:58 น.
0 Shares