อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  สำนักงบประมาณ   >  โฆษกสำนักงบประมาณ   >  ข่าวสารจากโฆษกสำนักงบประมาณ   >  เรื่อง การบริหารงานสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) [๑ ก.พ. ๖๑]  
เรื่อง การบริหารงานสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) [๑ ก.พ. ๖๑]
ผู้เข้าชม : 924

ข้าพเจ้า นายบุญชู ประสพกิจถาวร / โฆษกสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี/ ขอรายงานผลการชี้แจงประเด็น ในการบริหารงานสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) / ประจำวันที่ 31 มกราคม 2561 /
ผู้ชี้แจง นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา / ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี/

สาระสำคัญ
คอลัมน์ “ฅนคิดฅนเขียน” (นสพ.เดลินิวส์ วันที่ 29 มกราคม 2561) กล่าวหาผู้บริหารสำนักงบประมาณมีส่วนในการปล่อยปละละเลยการทุจริตที่เกิดขึ้นในสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ในประเด็นดังนี้
1. สำนักงบประมาณปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายและทรัพย์สินของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ภายหลังจากตรวจสอบความผิดปกติการใช้งบประมาณในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-30กันยายน 2559 แต่ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ ในขณะนี้
2. การจ่ายค่าตอบแทนในเดือนมีนาคม 2559 ไม่เป็นไปตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสำนักพัฒนาพิงคนคร รวมถึงการนำของราชการไปใช้ส่วนตัวในเวลาราชการ
3. ผู้เขียนได้กล่าวพาดพิงว่ามีการบิดเบือนต่อนโยบายช่วยเหลือคนจนของนายกรัฐมนตรี และมีท่าทีจะไม่ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล

สำนักงบประมาณขอเรียนชี้แจงดังนี้
การตรวจสอบการใช้จ่ายและทรัพย์สินของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ดำเนินการโดยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสำนักงานฯ

ช่องทางการเผยแพร่ เว็บไซต์สำนักงบประมาณ http://www.bb.go.th /
จบการรายงาน

วันที่ประกาศ : 01 ก.พ. 2561 | 19:00 น.
0 Shares