อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  สำนักงบประมาณ   >  โฆษกสำนักงบประมาณ   >  ข่าวสารจากโฆษกสำนักงบประมาณ   >  เรื่อง สำนักงบประมาณตัดงบฯ ค่าหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [๘ ก.พ.๖๑]  
เรื่อง สำนักงบประมาณตัดงบฯ ค่าหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [๘ ก.พ.๖๑]
ผู้เข้าชม : 1396

ข้าพเจ้า นายบุญชู ประสพกิจถาวร / โฆษกสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี/ ขอรายงานผลการชี้แจงประเด็น สำนักงบประมาณตัดงบฯ ค่าหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 / ประจำวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 /
ผู้ชี้แจง นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา / ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี/

สาระสำคัญ : บทความข่าวปนคน คนปนข่าว นสพ.ผู้จัดการรายวัน วิจารณ์กรณีสำนักงบประมาณตัดงบประมาณค่าหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 50 โดยอ้างว่ากระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้นักเรียนยืมหนังสือเรียนแทนการแจกหนังสือเรียน ซึ่งการแจกหนังสือเรียนฟรีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเรียนฟรี 15 ปี เป็นนโยบายของชาติ มีเป้าหมายขจัดความไม่เท่าเทียมกัน ทำให้ครอบครัวนักเรียนที่มีรายได้น้อยได้รับความเดือดร้อน

สำนักงบประมาณขอเรียนชี้แจง ดังนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณเพื่ออุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียนร้อยละ 50 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะเปลี่ยนจากการให้หนังสือเรียนเป็นการยืมหนังสือเรียนเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ อย่างไรก็ตาม หากกระทรวงศึกษาธิการยังคงนโยบายการแจกหนังสือเรียนในปีการศึกษา 2561 ก็ขอให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไป

ช่องทางการเผยแพร่ เว็บไซต์สำนักงบประมาณ http://www.bb.go.th /

วันที่ประกาศ : 08 ก.พ. 2561 | 11:30 น.
0 Shares