ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  ราคามาตรฐาน - หลักเกณฑ์  >  ราคามาตรฐานครุภัณฑ์   >  ที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว ๒ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ [แบบ ค. ๐๑๑ และแบบ ค. ๙๑๑ รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์]   
ที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว ๒ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ [แบบ ค. ๐๑๑ และแบบ ค. ๙๑๑ รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์]
ผู้เข้าชม : 859

ไฟล์แนบ

แบบ ค.011 และ ค. 911.xlsx

วันที่ลงประกาศ : 19 เม.ย. 2561   |   10:14   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 152 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 148.59 KB
วันที่ประกาศ : 18 ต.ค. 2560 | 00:00 น.
0 Shares