ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  ราคามาตรฐาน - หลักเกณฑ์  >  ราคามาตรฐานครุภัณฑ์   >  ที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว ๑ ลว. ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอความร่วมมือในการแจ้งรายการและราคาจำหน่ายสินค้า   
ที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว ๑ ลว. ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอความร่วมมือในการแจ้งรายการและราคาจำหน่ายสินค้า
ผู้เข้าชม : 577

ไฟล์แนบ

แบบแจ้งรายการและราคาจำหน่ายสินค้า.xlsx

วันที่ลงประกาศ : 19 เม.ย. 2561   |   10:17   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 114 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 10.55 KB
วันที่ประกาศ : 03 ต.ค. 2560 | 00:00 น.
0 Shares