ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  ข่าวสำนักงบประมาณ   >  ที่ นร ๐๗๒๙.๑/ว ๘๒ เรื่อง การจัดทำต้นฉบับเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๖ (เล่มคาดน้ำเงิน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ที่ นร ๐๗๒๙.๑/ว ๘๒ เรื่อง การจัดทำต้นฉบับเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๖ (เล่มคาดน้ำเงิน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้เข้าชม : 1765

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบ และส่งข้อมูลที่ตรวจสอบปรับปรุงแล้วให้สำนักงบประมาณ ภายในวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลมาที่ evaluation@bb.go.th
สอบถามโทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๖๘๘, ๑๖๘๓

ไฟล์แนบ

ที่ นร ๐๗๒๙.๑/ว ๘๒ เรื่อง การจัดทำต้นฉบับเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๖ (เล่มคาดน้ำเงิน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒.pdf

วันที่ลงประกาศ : 26 เม.ย. 2561   |   14:35   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 574 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 411.68 KB

รวมกระทรวง.zip

วันที่ลงประกาศ : 26 เม.ย. 2561   |   14:35   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 390 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 456.67 KB

รายกรม-ส่วนราชการไม่สังกัดนายกรัฐมนตรี.zip

วันที่ลงประกาศ : 26 เม.ย. 2561   |   14:35   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 250 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 200.65 KB

รายกรม-หน่วยงานของรัฐสภา.zip

วันที่ลงประกาศ : 26 เม.ย. 2561   |   14:35   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 61.48 KB

รายกรม-หน่วยงานของศาล.zip

วันที่ลงประกาศ : 26 เม.ย. 2561   |   14:35   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 59.05 KB

รายกรม-หน่วยงานอิสระของรัฐ.zip

วันที่ลงประกาศ : 26 เม.ย. 2561   |   14:35   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 122 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 158.75 KB

รายกรม-สำนักนายกรัฐมนตรี.zip

วันที่ลงประกาศ : 26 เม.ย. 2561   |   15:08   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 166 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 534.82 KB
วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 2561 | 14:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 27 เม.ย. 2561 | 20:24 น.
0 Shares