ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   >  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิพม์วารสารการงบประมาณ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔๙ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิพม์วารสารการงบประมาณ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔๙ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้เข้าชม : 304
วันที่ประกาศ : 30 เม.ย. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 02 พ.ค. 2561 | 10:09 น.
0 Shares