อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  สำนักงบประมาณ   >  แผนปฏิบัติราชการ/บริหารความเสี่ยง/การดำเนินงาน  >  แผนปฏิบัติราชการประจำปี   >  ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐)  
ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐)
ผู้เข้าชม : 1411
วันที่ประกาศ : 01 มิ.ย. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 19 มิ.ย. 2562 | 11:14 น.
0 Shares