ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  ข่าวสำนักงบประมาณ   >  ข้อมูลผลงานสำคัญของหน่วยงานระดับกระทรวง ประจำวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๑ เรื่อง สรุปร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วาระที่ ๑  
ข้อมูลผลงานสำคัญของหน่วยงานระดับกระทรวง ประจำวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๑ เรื่อง สรุปร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วาระที่ ๑
ผู้เข้าชม : 413
วันที่ประกาศ : 12 มิ.ย. 2561 | 00:00 น.
0 Shares