ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  สำนักงบประมาณ   >  เกี่ยวกับสำนักงบประมาณ   >  โฆษกสำนักงบประมาณ  >  ผลงานสำคัญของหน่วยงาน   >  ข้อมูลผลงานสำคัญของหน่วยงานระดับกระทรวง ประจำวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๑ เรื่อง ชี้แจงประเด็นคำถาม งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ  
ข้อมูลผลงานสำคัญของหน่วยงานระดับกระทรวง ประจำวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๑ เรื่อง ชี้แจงประเด็นคำถาม งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เข้าชม : 657
วันที่ประกาศ : 21 มิ.ย. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 12 ก.ย. 2561 | 10:27 น.
0 Shares