ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  ข่าวสำนักงบประมาณ   >  หลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างฯ  
หลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างฯ
ผู้เข้าชม : 4537

เอกสารประกอบการชี้ัแจงของอนุกรรมาธิการ คณะที่ 2 ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการดังนี้
 
1. รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขอให้จำแนกประเภทตามแผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ และติด index จำแนกตามแผนงานให้ครบถ้วน
2. เอกสารเล่ม มิติ function ขอให้แสดงรายละเอียดรายจ่ายลงทุนทุกรายการทั้งแผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ สำหรับแผนงานบูรณาการให้จัดทำรายละเอียดทุกงบรายจ่าย โดยนำแบบฟอร์มรายจ่ายอื่นที่ไม่ใช่รายจ่ายลงทุนจากอนุกรรมาธิการ คณะที่ 1 มากรอกและรวมไว้ในเล่มเดียวกัน
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและปฏิบัติโดยเคร่งครัด

 

 ท่านประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ (คณะที่ ๒) ขอให้กรมที่จะเข้าชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการฯ (คณะที่ ๒) จัดเตรียมข้อมูลกรอบความต้องการครุภัณฑ์ สถานะปัจจุบัน และแผนการแจกจ่ายครุภัณฑ์ที่ตั้งงบประมาณในปี ๒๕๖๒ (ระบุทดแทนหรือใหม่) เพื่อเตรียมชี้แจงตามวาระต่อไป
   เนื่องจากแผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาคภาคและแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ได้นำไปพิจารณาในอนุกรรมาธิการฯ คณะที่ 1
  ดังนั้น เพื่อให้ภาพรวมที่เข้าพิจารณาในแต่ละคณะถูกต้อง ขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่จะเข้าพิจารณาในอนุกรรมาธิการฯ คณะที่ 2 ที่นำส่งเอกสารมายังสภาแล้ว สรุปภาพรวมข้อ 3.1 และ 3.2 ใหม่ โดยไม่รวมบูรณาการฯ ภาคและบูรณาการฯ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยไม่ต้องแก้ไขรายละเอียดในแบบฟอร์มอื่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-265-1476 

ไฟล์แนบ

แบบฟอร์ม บูรณาการ (update 26/6/61)

วันที่ลงประกาศ : 26 มิ.ย. 2561   |   20:38   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 829 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 22.71 KB

แบบฟอร์ม function (update 26/6/61)

วันที่ลงประกาศ : 26 มิ.ย. 2561   |   20:38   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 742 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 146.99 KB

แบบฟอร์ม ป2 และ คอมพิวเตอร์.zip

วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2561   |   15:50   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 773 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 25.42 KB
วันที่ประกาศ : 05 ก.ค. 2561 | 21:54 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 05 ก.ค. 2561 | 21:55 น.
0 Shares