อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  กฎหมายและระเบียบ   >  การบริหารงบประมาณ  >  การบริหารงบประมาณ (ระเบียบ/หลักเกณฑ์)   >  ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๗๓ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๗๓ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้เข้าชม : 4620
วันที่ประกาศ : 11 เม.ย. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 05 ก.ค. 2561 | 11:15 น.
0 Shares