อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  สำนักงบประมาณ   >  โฆษกสำนักงบประมาณ   >  ผลงานสำคัญของหน่วยงาน   >  ข้อมูลผลงานสำคัญของหน่วยงานระดับกระทรวง ประจำวันที่ ๕ ก.ค. ๖๑ เรื่อง การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ข้อมูลผลงานสำคัญของหน่วยงานระดับกระทรวง ประจำวันที่ ๕ ก.ค. ๖๑ เรื่อง การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้เข้าชม : 1151
วันที่ประกาศ : 09 ก.ค. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 12 ก.ย. 2561 | 10:26 น.
0 Shares