ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   >  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารการงบประมาณ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๕๐ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารการงบประมาณ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๕๐ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้เข้าชม : 109
วันที่ประกาศ : 20 ก.ค. 2561 | 00:01 น.
0 Shares