ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  การเปิดเผยราคากลาง   >  จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑. เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๔๘ ตัว ๒. ตู้เสื้อผ้า จำนวน ๑ ตู้  
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑. เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๔๘ ตัว ๒. ตู้เสื้อผ้า จำนวน ๑ ตู้
ผู้เข้าชม : 61
วันที่ประกาศ : 10 ก.ย. 2561 | 00:00 น.
0 Shares