ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง   >  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
ผู้เข้าชม : 625
วันที่ประกาศ : 10 ก.ย. 2561 | 00:00 น.
0 Shares