ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  ภาพกิจกรรม   >  การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ   
การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
ผู้เข้าชม : 565

การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" 

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร ๕๒ ปี สำนักงบประมาณ 
เวลา ๑๔.๐๐ น. - ช่วงพิธีการ  -
โดย ท่านเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา (ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ) 
ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และรับฟังการบรรยายเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๑/๖๑ " เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์ "

เวลา ๑๖.๓๐ น. -ช่วงปฏิบัติงานจิตอาสา 
โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ บริเวณด้านหน้าอาคารที่ทำการสำนักงบประมาณ (ตลอดแนวอาคารภายในรั้วกระทรวงการคลัง) ประกอบด้วย ทำความสะอาดพื้นผิวถนน / บาทวิถี , ทาสีจราจรบริเวณบาทวิถี , ปรับภูมิทัศน์ (ตัดแต่งกิ่งไม้)

ภาพโดย - ชาคริต งามวิทยศิริ (นายช่างศิลปกรรม) สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ

วันที่ประกาศ : 13 ก.ย. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 26 ก.ย. 2561 | 11:16 น.
0 Shares