ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  ข่าวสำนักงบประมาณ - ข่าวประชาสัมพันธ์   >  โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้เข้าชม : 2897

ไฟล์แนบ

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ อปท ของหน่วยรับงบประมาณ-ระบบ BBL หน่วยรับงปม.pdf

วันที่ลงประกาศ : 11 ต.ค. 2561   |   14:42   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 194 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 2.10 MB

ตัวอย่าง-เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ อปท ของหน่วยรับงบประมาณ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 11 ต.ค. 2561   |   14:42   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 156 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 3.14 MB

แบบฝึกหัด-เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ อปท ของหน่วยรับงบประมาณ-อปท-อบจ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 16 ต.ค. 2561   |   15:33   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 3.94 MB

กำหนดการ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 11 ต.ค. 2561   |   14:44   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 49.02 KB

[เอกสารประกอบการบรรยาย]รองฯ ภาณุ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 03 ต.ค. 2561   |   20:59   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 323 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 448.84 KB

[เอกสารประกอบการบรรยาย]ผอ.กองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 1.pdf

วันที่ลงประกาศ : 03 ต.ค. 2561   |   20:59   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 268 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 1.07 MB

[เอกสารประกอบการบรรยาย]ระบบสารสนเทศ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 03 ต.ค. 2561   |   20:59   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 278 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 1.52 MB

รายชื่อหน่วยงาน37แห่ง (11 ตค.61).pdf

วันที่ลงประกาศ : 04 ต.ค. 2561   |   15:43   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 164 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 387.00 KB

รายชื่อหน่วยงาน39แห่ง (12 ตค.61).pdf

วันที่ลงประกาศ : 04 ต.ค. 2561   |   15:43   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 176 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 633.96 KB

นร0715-ว2 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 08 ต.ค. 2561   |   09:10   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 245 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 101.40 KB

นร0715-ว3 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 08 ต.ค. 2561   |   09:10   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 231 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 102.22 KB
วันที่ประกาศ : 01 ต.ค. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 16 ต.ค. 2561 | 15:33 น.
0 Shares