ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  ภาพกิจกรรม   >  การฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
การฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เริ่ม
24ก.ย. 61
08:30
สิ้นสุด
24ก.ย. 61
16:30
ผู้เข้าชม : 698

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามร่าง พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น2 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ

ภาพโดย: ประเสริฐ  อัครพิสิฐวงศ์
กองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 1

ไฟล์แนบ

กำหนดการ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 01 ต.ค. 2561   |   13:50   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 0 bytes
วันที่ประกาศ : 24 ก.ย. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 01 ต.ค. 2561 | 13:51 น.
0 Shares